• contact-banner-herlaers-(1)

Herlaer’s Pilsner - Party-Time Verhuur & Organisatie

herlaers.nl
Mei 2018

Party-Time Verhuur & Organisatie, de organisatie achter Herlaer’s Pilsner, respecteert de privacy van gebruikers. Party-Time Verhuur & Organisatie, de organisatie achter Herlaer’s Pilsner, verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Over Herlaer’s Pilsner en Party-Time Verhuur & Organisatie

De website https://herlaers.nl wordt beheerd door Party-Time Verhuur & Organisatie. Party-Time Verhuur & Organisatie, de organisatie achter Herlaer’s Pilsner, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze gegevens zijn:
Herlaer’s Pilsner - Party-Time Verhuur & Organisatie
Genenberg 1C
5271 SC in Sint-Michielsgestel

Welke gegevens verzamelen we?

Party-Time Verhuur & Organisatie, de organisatie achter Herlaer’s Pilsner, verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Leeftijd – Ivm geen 18, geen alcohol
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
 • In verband met overeenkomst: bankrekeningnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Party-Time Verhuur & Organisatie, de organisatie achter Herlaer’s Pilsner, analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Deze blijven binnen de administratie van Party-Time Verhuur & Organisatie, de organisatie achter Herlaer’s Pilsner. Tenzij jij toestemming geeft dat dit anders is. Party-Time Verhuur & Organisatie, de organisatie achter Herlaer’s Pilsner, deelt deze gegevens enkel aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Party-Time Verhuur & Organisatie, de organisatie achter Herlaer’s Pilsner, heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgt ervoor dat er een gewenst beveiligingsniveau is.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Party-Time Verhuur & Organisatie, de organisatie achter Herlaer’s Pilsner, gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics
Omdat Party-Time Verhuur & Organisatie, de organisatie achter Herlaer’s Pilsner, graag wil weten hoe bezoekers de website gebruiken, zodat het gebruik van de website geoptimaliseerd kan worden, gebruikt Party-Time Verhuur & Organisatie, de organisatie achter Herlaer’s Pilsner, Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst.

Bewaartermijn

Party-Time Verhuur & Organisatie, de organisatie achter Herlaer’s Pilsner, bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens die Party-Time Verhuur & Organisatie, de organisatie achter Herlaer’s Pilsner, alleen gebruikt om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt gestuurd middels ons contactformulier, worden binnen 5 jaar na de laatste correspondentie met jou verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor Party-Time Verhuur & Organisatie, de organisatie achter Herlaer’s Pilsner, verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Wijzigingen

Party-Time Verhuur & Organisatie, de organisatie achter Herlaer’s Pilsner, behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit doe je door contact op te nemen met Party-Time Verhuur & Organisatie, de organisatie achter Herlaer’s Pilsner. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@herlaers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Party-Time Verhuur & Organisatie, de organisatie achter Herlaer’s Pilsner, zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Party-Time Verhuur & Organisatie, de organisatie achter Herlaer’s Pilsner, wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons